Om oss:

Anja Ahlborg:
Grundskolelärare sv/so åk 1-7 
Arbetat både i fristående och kommunala skolor 
A-lags ledare för EHT
Grundare VANA.nu 2019

Att vara lärare idag ställer höga krav på vår samarbetsförmåga och det är nödvändigt att vi stöttar varandra för att klara av alla de utmaningar som vi ställs inför. 

En viktig utmaning är att skapa en god arbetsro i våra klassrum. Jag har under mina år i skolan uppmärksammat hur arbetsron kan variera från klassrum till klassrum beroende på vilka strategier vi lärare väljer att använda oss av. Vi kan lära av de goda exemplen och skapa gemensamma rutiner och vanor för tydlighet, trygghet och en bra och likvärdig arbetsro.

Anja Ahlborg
Sofia Norberg VANA

Sofia Norberg:
Civilingenjör 1994
Ledarskapskonsult 2000
Författare
Grundare VANA.nu 2019

Jag skrev Makt, känslor och ledarskap i klassrummet 2004. Då trodde jag att vi peakade i utmaningar i svenska skolan: Föräldrar curlade och det var rörigt i många klassrum. Idag är många pedagoger mer medvetna om ledarskap, samtidigt som de förmodligen stöter på ännu större utmaningar. Skolverksamhet är avancerat och komplext. Med ett medvetet steg i taget finns det dock stora möjligheter att förbättra situationen i varje klassrum. Ledarskap och struktur har vissa pedagoger en snudd på medfödd talang för.

Som tur är kan alla vi andra hantera olika situationer på ett medvetet sätt om vi bara får veta hur vi ska göra. Man kan lära sig att leda. Man kan lära sig bra vanor och mönster som gynnar lärande på kort och lång sikt.

Författare:
1. Norberg Sofia/ Wennberg Bodil; Makt, känslor och ledarskap i klassrummet, 2004.
2. Norberg, Sofia/ Wennberg Bodil; Våga chefa 2007.
3. Norberg, Sofia/ Frick, Georg; Kränkning, diskriminering eller bara skitprat 2016. 
4. Norberg, Sofia/Frick, Georg; Medarbetarsamtal, 2011.

KOntaktA Oss

Anja Ahlborg  070-578 24 54 
anja.ahlborg@vana.nu
Sofia Norberg 070-766 11 19
sofia.norborg@vana.nu