Vårt Erbjudande

  • Kartläggning av organisationens behov.
  • Förslag på förbättringsområden.
  • Underlag för beslut rörande tre nya vanor som ska implementeras i ett första skede.
  • Inspirationsföreläsning berörda medarbetare.
  • Genomförande av VANA-processen från beslut till nya implementerade vanor.
  • Digital uppföljning.
  • Kommunikation med alla berörda medarbetare.
  • Uppföljning med ledningen.
  • Återkoppling medarbetare.

 

Lilla VANA

Tre vanor implementeras under fem veckor.

 

Stora VANA

Tre vanor per termin implementeras under tre terminer.

Varje implementeringsprocess tar fem veckor.

 

Exempel på vanor är lektionsstart, mindset rörande elevsyn, eller grovplanering. Vanor väljs utifrån skolans specifika situation och rektors önskan om förändringsområde. Vissa lärare gör redan exakt som det är tänkt, medan andra kommer att kunna uppleva det nya som obekvämt initialt, tills vanan satt sig. Några kommer naturligtvis också ha synpunkter på om vanan är vettig eller ej, men det är ofrånkomligt. Det här kommer att gälla i alla fall. För alla. Projektet måste stöttas av rektor men implementeras under VANAS ledning, väglett av förändringsledare med kontinuerlig närvaro på plats.

VANA

 “Konkreta uppgifter för att skapa gemensamma vanor”

KOntaktA Oss

Anja Ahlborg  070-578 24 54 
anja.ahlborg@vana.nu
Sofia Norberg 070-766 11 19
sofia.norborg@vana.nu