Vi vill öka arbetsron och klassrumseffektiviteten i skolor i Sverige med hjälp av vår metod som skapar hållbara vanor hos pedagoger.

Verktyg för likvärdig skola

Vi vill öka arbetsron och klassrumseffektiviteten i skolor i Sverige med hjälp av vår metod som skapar hållbara vanor hos pedagoger.

Vi vill med vår metod och våra unika kompetenser starta en förändringsprocess genom att utveckla vanor som ska bidra till att säkerställa likvärdigheten i undervisningen för så många elever som möjligt. Vi vill avlasta rektor i sitt pedagogiska uppdrag genom att identifiera och lyfta fram utvecklingsområden och därefter implementera vanor för att förbättra ledarskapet i varje klassrum.

Vår utgångspunkt är att det mesta kan förbättras. Även det som redan är bra. I flera avseenden är det bra när alla på en skola arbetar efter likartade strukturer och vanor. När överenskommelser görs kan man lite slarvigt säga att det är viktigare att man håller sig till dem än vad de exakt innehåller.

“Många bäckar små”

Vi vill se:

  • Lärare som agerar utifrån att alla elever är allas elever.
  • Lärare som samarbetar flexibelt med elevers långsiktiga bästa för ögonen.
  • Lärare som ser värdet av sin egen arbetsinsats.
  • Lärare som orkar ta tag i situationer även när det tar emot. Ibland för elevens skull, ibland för kollegans och ibland helt enkelt för att det blir så mycket mer hållbart om vi gör som vi sagt.
  • Lärare som är intresserade av sitt eget ledarskap och satsar på sig själva.
  • Rektorer som verkligen vill få en djupare förståelse för hur organisationen fungerar.

”Jag kan varmt rekommendera andra rektorer att engagera och använda sig av VANA. Framförallt handlar det om att få granska sin egen verksamhet och sina egna beslut. Lärarna får också syn på så många saker som man har trott att man har haft koll på, genom att få in andra professioner utifrån som är specialister inom området och som ser objektivt på verksamheten.” 

Alexandra Tzoka Zois

Rektor mörtviksskolan, huddinge

Alexandra Mörtviksskolan

Vi utgår från kraften i att alla i högre grad lever efter liknande vanor, att alla i högre grad håller överenskommelser kommer att gynna eleven oavsett förutsättningar. Självklarheter? Ja för väldigt många, men det är inte samma sak som att vi lever efter det. Vi missar, undviker, glömmer osv osv. Vi vill med vår process bidra med att detta minskar och kvaliteten ökar.

KOntaktA Oss

Anja Ahlborg  070-578 24 54 
anja.ahlborg@vana.nu
Sofia Norberg 070-766 11 19
sofia.norborg@vana.nu